+64 PMS Kerfi

Frábært úrval íslenskra gististaða á Reserva kortinu

Yfir 100 íslenskir gististaðir

Leitað og fundið

Með 4 smellum hefur þú fundið rétta gististaðinn. Settu inn dagsetningu og gestafjölda og þú leitar ekki lengra.

Upplýsingar í einum smelli

Fáðu framboð, verð og ítarlegar upplýsingar um hótelið í einum smelli.

Skrunað og bókað

Með því að skruna á Reserva kortinu getur þú bókað gististaði eftir staðsetningu á gagnvirku korti sem uppfærist í rauntíma.

Komdu þér á kortið

Hvort sem þú ert ferðaskrifstofa eða gististaður þarftu að koma þér á Reserva kortið. Einfaldari bókanir.

Komdu í hóp frábærra gististaða

Það kostar ekkert að skrá sig

Komdu gististaðnum þínum á kortið og byrjaðu að taka við bókunum frá helstu ferðaskrifstofum landsins í dag.

Uppsetningarkostnaður: 0 kr.
Kostnaður per bókaða nótt: 49 kr.

Skrá mig
Einföld lausn fyrir ferðaskrifstofur

Það kostar ekkert að fá aðgang

Sparaðu þér tíma og fyrirhöfn með því að finna og bóka gistinætur á Reserva kortinu.

Uppsetningarkostnaður: 0 kr.
Kostnaður per bókaða nótt: 0 kr.

Skrá mig

+100 Hótel

Skráning

Skráðu þig á markaðstorg Reserva

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.